Dron Edukacja

Bardzo ważnym elementem tego bloku będą unikatowe prelekcje przeprowadzone przez specjalistów i adresowane do pilotów i użytkowników dronów.
I tak: będą przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego z materiałem dotyczącym prawnych regulacji związanych z użytkowaniem dronów, zasad zdobywania uprawnień, perspektyw rozwoju branży, itp. Będzie bardzo ciekawa prezentacja przeprowadzona przez pracownika PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) a w niej jakże ważna i ciekawa kwestia korzystania z przestrzeni powietrznej. Bo jak wiadomo niebo nad nami nie jest niczyje a poruszanie się po nim dronem może stwarzać sytuacje niebezpieczne…. Spotkanie z prawnikiem powinno wyjaśnić m.in. kwestie konsekwencji jakie może spowodować latanie dronem w miejscach niedozwolonych.
Będzie także prezentacja na temat jak robić zdjęcia i filmy z dronów przeprowadzona przez najlepszych specjalistów z branży.