Regulamin konkursu filmowego

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

1. W konkursie biorą udział filmy, w kategoriach wymienionych poniżej zgłoszone przez twórców. Termin zgłoszenia upływa w dniu 30 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego opracowanego przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

2. Nadsyłać można wyłącznie filmy swojego autorstwa, do których – zarówno obrazu jak i dzwięku posiada się prawa autorskie. Wszelkie naruszenia ww praw oznaczać będą dyskwalifikację filmu w konkursie. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prezentowanie zgłoszonych do konkursu filmów do których (obraz, dzwięk, treść) uczestnik nie posiada praw autorskich. Pełną odpowiedzialność  za taką sytuację ponosi uczestnik konkursu. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w filmach treści, wyrażane poglądy, itp.

3. Nadesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: pokazywanie filmu na Dron Festiwalu, na umieszczenie na stronie internetowej DronFestiwalu oraz na kanałach Youtube (i innych) organizatora DronFestiwalu. Organizator ma pełną swobodę do wykorzystywania nadesłanych na Dron Festiwal filmów, w całości lub fragmentach, w ramach samego DronFestiwalu oraz działań promocyjnych przed i po festiwalu. Organizator nie ingeruje w filmy za wyjątkiem ew. dodania napisów i loga Dron Festiwalu.

4. O zakwalifikowaniu filmu do konkursu decyduje Rada Programowo – Artystyczna.


GŁÓWNE NAGRODY REGULAMINOWE

przyznaje powołane przez Radę Programowo – Artystyczną Jury w następujących kategoriach:

Scenes: myśl przewodnia w tej kategorii to jakość filmowa ujęć z powietrza, czystość, artyzm, prowadzenie kamery, itp

Fun&Stories: filmy przedstawiające jakąś historię, opisujące wydarzenie, a także pokazujące łamanie barier, szalone przeloty, dynamika i wyzwania

Czas trwania filmu to maksymalnie 5 minut. Dopuszcza się użycie ujęć nie tylko z pokładu drona, jednak ich długość nie powinna przekraczać 25% całej długości filmu.
Wielkość pliku <1GB
Jeden użytkownik może wystawić na konkurs maksymalnie po dwa filmy w każdej kategorii.
Nadesłany film nie może mieć charakteru komercyjnej reklamy.

Jury przyznaje nagrody spośród 5 nominowanych kandydatów w każdej kategorii.

___

Udział w konkursach oznacza pełną akceptacje powyższego regulaminu